🎋No matter who you are, if you desire to discover “Chiang Mai”, we are pleased to make you experience our finest and spontaneous services treated by local lifestyles and souls of Thai northern people to ensure your enjoyment and comfort for the rest of yo

ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหากคุณต้องการที่จะค้นหาความเป็นเชียงใหม่ เราพร้อมที่จะทำให้คุณได้สัมผัสถึงความเป็นธรรมชาติในการให้บริการตามวิถีชีวิต และจิตวิญญาณของคนล้านนา เพื่อให้คุณมีความสุข และอุ่นใจตลอดเวลาที่พักผ่อนอยู่กับเรา

อ่านต่อ

Another corner for those who like to read books, magazines, we have provided our customers with it. “An Expression of Heartful Hospitality”

Overview📚อีกมุมสำหรับคนที่ชอบอ่านหนังสือ เรามี หนังสือน […]

อ่านต่อ

Thank you for staying at the Smile Lanna Hotel. We are looking forward to welcoming all of you back to our hotel . “An Expression of Heartful Hospitality”

ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริกา […]

อ่านต่อ

สัมผัสประสบการณ์โรงแรมระดับสี่ดาว ด้วยราคาโปรโมชั่นพิเศษ เริ่มต้นเพียง 1,800 บาท /ต่อคืนเท่านั้น สามารถสำรองห้องพักผ่านโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” หรือผ่านทางเว็ปไซต์ www.smilelanna.com

สามารถสำรองห้องพักผ่านโครงการ “เราเที่ยวด้วย […]

อ่านต่อ

โรงแรมสมายล์ล้านนา ขอขอบพระคุณลูกค้าที่น่ารัก ที่ไว้วางใจใช้บริการกับทางโรงแรม

  Overview 🎋โรงแรมสมายล์ล้านนา ขอขอบพระคุณลูกค้าที […]

อ่านต่อ