Entry-header image

โรงแรม SMILE LANNA HOTEL ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงแรมในระดับ 4 ดาว ประเภท Resort เป็นเวลา 3 ปี ( 2564-2566 )

Overview

สมาคมโรงแรมไทยและมูลนิธิมาตรฐานโรงแรมไทย ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาและยกระดับมาตรฐานโรงแรมไทย ในแคมเปญ “ซ่อมสร้าง” เพื่อพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการโรงแรมให้มีคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มไปสู่มาตรฐาน 3-5 ดาว และมีพิธีมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานโรงแรม 

ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563

ณ ห้องไทยจิตรลดา บอลรูม 1-3 ชั้น 2  โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ ปาร์ค กรุงเทพมหานคร

โดยโรงแรม SMILE LANNA HOTEL ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงแรมในระดับ 4 ดาว ประเภท Resort เป็นเวลา 3 ปี ( 2564-2566 )

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注